Достава и обесштетување

Период за достава: секој ден од 18.00 до 20.00 часот

1. Нарачките коишто се направени до 17.00 часот, ќе бидат доставени до назначената адреса за достава истиот ден, во периодот за достава (од 18.00 до 20.00 часот).

2. Нарачките коишто се направени после 17.00 часот, ќе бидат доставени до назначената адреса за достава наредниот ден, во периодот за достава (од 18.00 до 20.00 часот).

Обесштетување:

1. Доколку во моментот на доставата се покаже дека некој од доставените производи не одговара на нарачаниот производ, било да се работи за различен производ, различен произведувач, различна количина или квалитет, или пак се работи за производ со изминат рок на траење или расипан, купувачот има право, на лице место и во истиот момент на доставата, да не го прифати производот, и за тој производ продавачот има обврска да му ги врати средствата во целост, на истата сметка на купувачот, од којашто купувачот претходно ја направил и ја платил нарачката. Продавачот е обврзан да го обесштети купувачот најдоцна до 24 часа откако купувачот пријавил неправилност и побарал обесштетување.

2. Доколку доставата задоцни повеќе од 30 часа од моментот на нарачката, и доколку купувачот пријави неправилност и побара обесштетување, продавачот е обврзан да го обесштети купувачот најдоцна до 24 часа откако купувачот пријавил неправилност и побарал обесштетување.

*Било какви неправилности можете да пријавите и на: +38977878198

Билтен

Биди во тек со новостите за овој маркет
back to top